Medlem


Vi vill bli fler!


Föreningen behöver fler medlemmar för att kunna möta framtiden med nya idéer och utveckling av verksamheten och dokumentationen.

Det skapas ny historia och minnen hela tiden och det gamla måste tas om hand.


Vill du engagera dig ytterligare i föreningen,vakta på muséet, arbeta med underhåll på huset, dokumentation m m, kontakta styrelsen.

Alla är välkomna!


Betala medlemsavgiften till bankgiro 502-0995.

Föreningens swischnummer är 123 412 6082


Ange som meddelande ditt namn och din adress.


Medlemsavgiften är 150 kronor per år.