Kontakta oss

Föreningen De Seglade för Tjörn.

 

 

Välkommen att kontakta någon i styrelsen.

 

Bengt-Erik Strandberg, vice ordförande, bengterik1@tele2.se

Rakel Bärg, sekreterare, rakel.barg@telia.com

Håkan Alverbo, kassör, hakan.alverbo@telia.com

 

Agneta Hermansson, hermansson.agneta@telia.com

Bert-Inge Brandevik, bert-inge.brandevik@telia.com

Caroline Hermansson, caroline@nojdh.com

Claes Berndsson, claes@berndtssonsrederi.se

Leif-Erik Tullock, leif-erik.tullock@rabt.com

Maria Sandberg

Per Sandberg

Ulla Skanse